In het kader van zijn taak om de concurrentie in de elektronische-communicatiesector te verbeteren voert het BIPT regelmatig marktanalyses uit, waaruit verplichtingen kunnen voortvloeien voor operatoren met een dominante marktpositie. Hoe zo’n marktanalyseproces in elkaar zit wordt hier uitgelegd.

Telefoniemarkt

In het kader van zijn analyses van de markten voor vast- en mobiel-gespreksafgifte, heeft het BIPT de operatoren met een sterke machtspositie (de operatoren die beschikken over vaste of mobiele nummers) op die markten verplicht om diensten van toegang en interconnectie voor de gespreksafgifte op hun respectieve netwerken te verstrekken (op het hele Belgische grondgebied).

Hier vindt u een beknopte fiche over de referentieaanbiedingen over telefonie terug.

Breedband- en omroepmarkt

Om de concurrentie te verstevigen heeft de CRC (waarin het BIPT en de mediaregulatoren verenigd zijn) via de besluiten van 29 juni 2018 verschillende verplichtingen opgelegd aan de operatoren met aanmerkelijke marktmacht, namelijk Proximus, Telenet, Brutélé en Voo NV. Deze besluiten betreffen de relevante wholesalemarkten voor breedbandtoegang, alsook de televisieomroepmarkt.

Hieronder vindt u een tabel van de verschillende mogelijkheden om de Belgische markt voor breedband en omroep te betreden. Meer informatie over de relevante referentieaanbiedingen voor deze markten is beschikbaar via de onderstaande links.  

Waarschuwing: deze fiches hebben tot doel aan de (kandidaat-)operator algemene informatie te verstrekken; ze vervangen de eigenlijke referentieaanbiedingen van de operatoren niet.

Via Proximus (nationaal) Via Telenet, Brutélé en Voo NV (regionaal)
Gereguleerde aanbiedingen
Lokale toegang  
Delen van goten (“ducts”) (PRODA)  
Ontbundeling koper (BRUO)  
Ontbundeling vezel per golflengte (1)  
VULA koper of vezel (2)  
Centrale toegang Centrale toegang
Bitstream via koper (Bitstream xDSL) (2) Bitstream via coax-netwerk
Bitstream via vezel (Bitstream Fiber GPON) (2)  
  Toegang tot de omroepdiensten
  Toegang tot het analoge-televisieaanbod
  Toegang tot het platform voor digitale televisie
Commerciële aanbiedingen
Wholesale Internet service (xDSL en GPON)  
Carrier Services (xDSL en GPON)  

(1) Beschikbaar op voorwaarde dat er een redelijk verzoek bestaat en mits de uitvoeringstermijn maximaal 12 maanden bedraagt.
(2) Kan naargelang van het geval de multicastfunctionaliteit of het delen van het IPTV-platform omvatten.

Bovendien is elke operator met een aanmerkelijke marktmacht verplicht om te goeder trouw te onderhandelen wanneer aan hem een verzoek om toegang wordt gericht dat niet binnen het kader van de gereguleerde referentieaanbiedingen valt.

Markt voor hoogwaardige connectiviteit

Hoogwaardige connectiviteit is in het bijzonder op ondernemingen gericht. Ze berust op de technologieën SDH, WDM en Ethernet. Op deze markt zijn aan Proximus verschillende verplichtingen opgelegd krachtens het besluit van het BIPT van 13 december 2019. Deze verplichtingen zijn geografisch gedifferentieerd afhankelijk van de aanwezigheid van alternatieve infrastructuren.

Hier vindt u een beknopte fiche over de referentieaanbieding BrotsoLL.

Naar boven