Netten met gedeelde middelen zijn radiocommunicatienetwerken die door een operator openbaar aangeboden worden aan het publiek. Deze radiocommunicatienetwerken kunnen gebaseerd zijn op verschillende normen, zoals TETRA, NexEdge, MPT1327, enz. 

De aanvraag tot het bekomen van gebruiksrechten om een dergelijk netwerk uit te baten moet minstens drie maanden voor de gewenste datum van indienstneming plaatsvinden.

Er wordt aanbevolen om vóór elke aanvraag contact op te nemen met het BIPT (dienst private vergunningen) om de technische haalbaarheid van het netwerk te analyseren.

Een kennisgeving als operator is noodzakelijk alvorens een aanvraag tot het bekomen van een net met gedeelde middelen in overweging kan worden genomen.

Documenten

  • Besluit van 31 januari 2023 betreffende de toekenning aan Citymesh van gebruiksrechten voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor radiocommunicatie
  • Besluit van 8 maart 2022 betreffende de toekenning aan Flash Services Belgium N.V. van gebruiksrechten voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor radiocommunicatie
  • Besluit van 27 juli 2021 betreffende de toekenning aan LJ Network Holding B.V. van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor radiocommunicatie
  • Besluit van 27 juli 2021 betreffende de toekenning aan Entropia Critical Concepts N.V. van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor radiocommunicatie
  • Besluit van 27 april 2021 betreffende de toekenning aan TranzCom N.V. van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor radiocommunicatie
  • Besluit van 11 juni 2018 betreffende de toekenning aan Entropia Critical Concept N.V. van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar netwerk voor de transmissie van meetgegevens
  • Besluit van 24 april 2013 betreffende de toekenning aan Entropia Digital NV van een vergunning voor de exploitatie van een openbaar trunkingnetwerk voor radiocommunicatie op basis van de TETRA-norm

Naar boven