Het domein van breedband en omroep behelst de volgende markten:

  • De ontbundeling:
    • van het koperen aansluitnet, waardoor elektronische-communicatiediensten kunnen worden aangeboden via het koperpaar dat zorgt voor de verbinding tussen de gebruiker en de lokale centrales van Proximus;
    • van het glasvezelaansluitnetwerk, waardoor elektronische-communicatiediensten kunnen worden aangeboden via de glasvezel die de gebruikers verbindt met de points of presence van Fiberklaar en Unifiber;
  • Bitstreamtoegang, die het mogelijk maakt om elektronische-communicatiediensten aan te bieden vanaf een centraal toegangspunt, via het netwerk van Proximus of dat van de kabeloperatoren
  • Televisieomroep, waardoor audiovisuele diensten (bijvoorbeeld televisiezenders) kunnen worden verdeeld via het netwerk van de kabeloperatoren.

Het regelgevingskader dat momenteel van kracht is voor deze markten is gedefinieerd in de marktanalyse van 29 juni 2018. In 2021 heeft het BIPT de herziening van die marktanalyse begonnen. In juli 2022 heeft het BIPT een evaluatie uitgevoerd van de evolutie van de breedband- en omroepmarkten sinds 2018.

Voordien werd het kader voor de ontbundeling van het aansluitnet en bitstreamtoegang vastgelegd in de marktanalyse van 1 juli 2011 en daarvoor in de marktanalyse van 10 januari 2008.

Voor televisieomroep gold voordien een specifieke marktanalyse (die eveneens werd aangenomen op 1 juli 2011).

Elk van deze analyses is aangevuld met een reeks besluiten die de verplichtingen van de als met aanmerkelijke marktmacht geïdentificeerde operator(en) op de markt meer in detail vastleggen.

Naar boven