Deze markt betreft de afgifte van telefonische oproepen op het vaste telefoonnetwerk. Gespreksafgifte bestaat erin om op het netwerk van de ene operator telefonische oproepen af te geven van klanten van andere operatoren.

Huidig reguleringskader

In zijn besluit van 20 november 2018 stelt het BIPT vast dat Proximus en een reeks andere operatoren over een aanmerkelijke marktmacht blijven beschikken op de markt voor vaste gespreksafgifte en legt het hen bijgevolg een reeks verplichtingen op.

Dit besluit wordt aangevuld  door het volgende besluit en de volgende mededelingen : 

Historiek van de procedure

Eerdere besluiten

Marktanalyses van 2006 en van 2012

Het eerste marktanalysebesluit betreffende de markt voor gespreksafgifte op de vaste telefoonnetwerken werd aangenomen op 11 augustus 2006. Een tweede werd aangenomen op 2 maart 2012.

In beide gevallen werden Belgacom (vandaag Proximus) en een reeks andere operatoren daarin aangeduid als ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht en kregen ze een reeks verplichtingen opgelegd.

Vóór 2006

Voordat het stelsel van de marktanalyses werd ingevoerd, berustte het reguleringskader voor gespreksopbouw hoofdzakelijk op de besluiten en adviezen met betrekking tot het BRIO-interconnectieaanbod van Belgacom hieronder vermeld.

 

Date Document
10 januari 2007 Mededeling met betrekking tot de addenda nrs. 6 en 7 van BRIO
30 maart 2006 Voorlopige maatregelen om de eind-tot-eindconnectiviteit met alle openbare, nomadische VoIP-diensten mogelijk te maken
22 december 2005 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2006
17 oktober 2005 Besluit met betrekking tot het tariefplan Happy Time van Belgacom
16 maart 2005 Besluit met betrekking tot de tarieven voor Customer-sited IC links en ATAP
23 december 2004 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2005 (kwantitatieve aspecten)
14 december 2004 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2005 (kwalitatieve aspecten)
7 december 2004 Besluit met betrekking tot de interconnectietarieven van Versatel
1 juni 2004 Besluit met betrekking tot aanpassingen aan het BRIO-aanbod van 2004 (SLA, IC links,routering van de CSC-oproepen)
16 december 2003 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2004
12 december 2002 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2003
14 november 2002 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2003 (kwalitatieve aspecten)
4 juni 2002 Advies met betrekking tot de aanpassingen in het BRIO-aanbod 2002
18 februari 2002 Aanwijzing van de operator met een sterke machtspositie (interconnectie en mobiele netwerken)
14 november 2001 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2002
2 februari 2001 Aanwijzing van de operatoren met een sterke machtspositie op de interconnectiemarkt
14 november 2000 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2001
28 december 1999 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2000

Naar boven