Naargelang van hun behoeften kunnen bedrijven standaard breedbandtoegang of hoogwaardige toegang kopen. De hoogwaardige bedrijfsconnectiviteit berust op SDH-, WDM- en Ethernet-technologieën. Dit type van connectiviteit is bestemd voor ondernemingen die hoge eisen stellen op het vlak van snelheid, latentietijden, transparantie, enz.

De standaard breedbanddiensten, verstrekt op basis van xDSL-, G.PON- of Eurodocsis-technologieën komen aan bod in de categorie “Breedband en radio-omroep”.

Besluiten in verband met de marktanalyse van 13 december 2019

De volgende besluiten werden aangenomen of worden momenteel aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 13 december 2019:

Eerdere besluiten

Marktanalyse van 2013

Het besluit van 8 augustus 2013 duidt Proximus aan als een operator die over een sterke machtspositie beschikt op de markt van hoogwaardige toegang. In die hoedanigheid moet Proximus zijn netwerk openstellen voor concurrerende operatoren en een referentieaanbod publiceren waarin de beschikbare diensten en hun prijzen worden beschreven. Proximus heeft dat referentieaanbod uitgewerkt onder de naam BROTSoLL.  

Het besluit van 8 augustus 2013 werd aangevuld met twee besluiten waarin de verplichtingen van Proximus meer in detail worden uitgewerkt:

Marktanalyse van 2007

Het eerste marktanalysebesluit betreffende de bedrijfsconnectiviteit werd aangenomen op 17 januari 2007. Vervolgens hebben zeven andere besluiten het krachtens deze analyse ingestelde reguleringskader vervolledigd.

  • Besluit van 22 augustus 2007 (wijziging van de besluiten inzake de kostentoerekening)
  • Besluit van 30 januari 2008 (BROTSoLL-aanbod - kwalitatieve aspecten)
  • Besluit van 3 december 2008 (BROTSoLL-aanbod - tarieven)
  • Besluit van 18 maart 2009 (KPI van het BROTSoLL-aanbod)
  • Besluit van 8 april 2009 (pricesqueezetest van de Ethernet-huurlijnen)
  • Besluit van 17 juni 2009 (diverse amendementen bij het BROTSoLL-aanbod)
  • Besluit van 11 augustus 2011 betreffende de referentieaanbiedingen BRUO, BROBA, WBA DSL2 en BROTSoLL (Open Calendar, Certified Technicians en BROBA Ethernet Dedicated VLAN)

Vóór 2007

Voordat het systeem van de marktanalyses werd ingevoerd, berustte het reguleringskader betreffende de hoogwaardige bedrijfsconnectiviteit hoofdzakelijk op de besluiten met betrekking tot het BRIO-interconnectieaanbod van Belgacom dat hieronder worden vermeld.

 

Datum Document
10 januari 2007 Mededeling met betrekking tot de addenda nrs. 6 en 7 van BRIO
13 maart 2006 Besluit met betrekking tot de tarieven voor Customer-sited IC links
22 december 2005 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2006
16 maart 2005 Besluit met betrekking tot de tarieven voor Customer-sited IC links en ATAP
23 december 2004 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2005 (kwantitatieve aspecten)
14 december 2004 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2005 (kwalitatieve aspecten)
1 juni 2004 Besluit met betrekking tot aanpassingen aan het BRIO-aanbod van 2004 (SLA, IC links,routering van de CSC-oproepen)
4 mei 2004 Besluit met betrekking tot de kostenoriëntering van de retailtarieven van de huurlijnen van Belgacom voor 2001
16 december 2003 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2004
22 augustus 2003 Besluit met betrekking tot de migratie van huurlijnen naar de transportinterconnectiedienst
12 december 2002 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2003
6 december 2002 Aanwijzing van een operator met een sterke machtspositie op de huurlijnenmarkt
14 november 2002 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2003 (kwalitatieve aspecten)
4 juni 2002 Advies met betrekking tot de aanpassingen in het BRIO-aanbod 2002
18 februari 2002 Aanwijzing van de operator met een sterke machtspositie (interconnectie en mobiele netwerken)
12 december 2001 Advies met betrekking tot het BRUO-aanbod 2002
14 november 2001 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2002
2 oktober 2001 Aanvulling op het advies over het BRUO-aanbod 2001 betreffende de levering van backhaullijnen
14 november 2000 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2001
24 maart 2000 Advies met betrekking tot de half link en de transportinterconnectiedienst
28 december 1999 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2000

Naar boven