Krachtens artikel 13 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is het BIPT belast met:

 • het beheer van het radiofrequentiespectrum;
 • het onderzoek van de aanvragen voor het gebruik van het radiofrequentiespectrum, behoudens de aanvragen bestemd voor de exclusieve transmissie van signalen van audiovisuele en auditieve mediadiensten;
 • de coördinatie van de radiofrequenties zowel op nationaal als op internationaal vlak;
 • de controle op het gebruik van het spectrum.

De drie gemeenschappen (de Franse, de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap) zijn belast met het onderzoek van de aanvragen voor gebruik van spectrum van radiofrequenties bestemd voor geluids- en televisieomroepdiensten.

Frequentietabel

Radioapparatuur die op de markt wordt gebracht en bestemd is voor gebruik in België moet conform het Belgische frequentieplan zijn. De tabel omvat vier kolommen die de volgende informatie bevatten:

 • Kolom 1: duidt de frequentieband aan waarvan in die rij sprake is.
 • Kolom 2: vermeldt voor elke frequentieband de civiele/militaire verdeling in België.
   
         Civiele band
    Gedeelde band
    Militaire band
 • Kolom 3: vermeldt voor elke frequentieband de toewijzingen in België.  Een toewijzing betreft het gebruik van een frequentieband voor een radiocommunicatiedienst zoals vastgelegd door de Internationale Telecommunicatie Unie. De diensten waarvan de naam in hoofdletters is gedrukt (bijvoorbeeld: VAST) worden “primaire” diensten genoemd terwijl de diensten waarvan de naam in “normale tekens” is gedrukt (bijvoorbeeld: Mobiel) “secundaire” diensten zijn (zie de nummers 5.28 tot 5.31 van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie).
 • Kolom 4: vermeldt voor elke frequentieband de toegestane toepassingen in België.

14-03-24

Frequentieband   Toewijzïngen Toepassingen
0-9 kHz   niet toegewezen Hulp voor gehoorgestoorden
Inductieve toepassingen
9-14 kHz   niet toegewezen Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen
14-19.95 kHz   MARITIEM MOBIEL Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen
Maritieme militaire systemen
19.95-20.05 kHz   niet toegewezen Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen
20.05-70 kHz   MARITIEM MOBIEL
VAST
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen (9-59.75 kHz)
Maritieme militaire systemen
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (59.75-60.25 kHz)
Inductieve toepassingen (60.25-74.75 kHz)
70-72 kHz   niet toegewezen Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen
72-84 kHz   VAST Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen (60.25-74.75 kHz)
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (74.75-75.25 kHz)
Inductieve toepassingen (75.25-77.25 kHz)
Inductieve toepassingen (77.25-77.75 kHz)
Inductieve toepassingen (77.75-90 kHz)
84-130 kHz   niet toegewezen Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen (77.75-90 kHz)
Inductieve toepassingen (90-119 kHz)
Inductieve toepassingen (119-128.6 kHz)
Inductieve toepassingen (128.6-129.6 kHz)
Inductieve toepassingen (129.6-135 kHz)
130-135.7 kHz   VAST Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Inductieve toepassingen (129.6-135 kHz)
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (135-140 kHz)
135.7-137.8 kHz   VAST
Amateur
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen
Amateur
137.8-148.5 kHz   VAST Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Personenzoeksystemen
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (135-140 kHz)
Inductieve toepassingen (140-148.5 kHz)
Korteafstandsapparatuur (148-5000 kHz)
148.5-255 kHz   niet toegewezen Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
255-283.5 kHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Bakens (aëronautisch)
283.5-315 kHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
MARITIEME RADIONAVIGATIE
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen
Korteafstandsapparatuur
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Bakens (aëronautisch)
Bakens (maritiem)
Militaire systemen
315-405 kHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Bakens (aëronautisch)
Militaire systemen
RFID (400-600 kHz)
405-415 kHz   RADIONAVIGATIE Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
RFID
Militaire systemen
415-435 kHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
MARITIEM MOBIEL
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
RFID
Maritieme communicatie
Militaire systemen
435-495 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
RFID
Maritieme communicatie
Militaire systemen
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (442.2-450 kHz)
Nooddetectie (456.9-457.1 kHz) (457 kHz)
Amateur (472-479 kHz)
495-505 kHz   MOBIEL (noodsituatie en oproep) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
RFID
GMDSS
Amateur (501-504 kHz)
505-526.5 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
RFID
Maritieme communicatie
Militaire systemen
NAVTEX (517.5-518.5 kHz) (GMDSS-SOLAS)
NAVTEX (517.5-518.5 kHz) (GMDSS-non SOLAS)
526.5-1606.5 kHz   OMROEP Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen (315-600 kHz)
RFID (400-600 kHz)
Analoge AM-klankradio
Inductieve toepassingen (823.5-875 kHz)
Eurobalise (984-7484 kHz) (Balise up-link)
1606.5-1625 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Maritieme communicatie
Militaire systemen
1625-1635 kHz   RADIOLOCALISATIE Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
1635-1800 kHz   MARITIEM MOBIEL
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Maritieme communicatie
Militaire systemen
Punt-tot-punt
1800-1810 kHz   RADIOLOCALISATIE Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
1810-1830 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Amateur
Maritieme communicatie
Militaire systemen
1830-1850 kHz   AMATEUR Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Amateur
1850-2000 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Amateur
Maritieme communicatie
Militaire systemen
2000-2025 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2025-2045 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2045-2160 kHz   LANDMOBIEL
MARITIEM MOBIEL
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Maritieme communicatie
Militaire systemen
2160-2170 kHz   RADIOLOCALISATIE Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2170-2173.5 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2173.5-2190.5 kHz   MOBIEL (noodsituatie en oproep) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
GMDSS
2190.5-2300 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2300-2498 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2498-2502 kHz   niet toegewezen Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
2502-2625 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
Punt-tot-punt
2625-2650 kHz   MARITIEM MOBIEL
MARITIEME RADIONAVIGATIE
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
2650-2850 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
Punt-tot-punt
2850-3025 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Luchtvaartcommunicatie
3025-3155 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire luchtvaartsystemen
3155-3230 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen
Militaire systemen
Punt-tot-punt
3230-3400 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen
Militaire systemen
Punt-tot-punt
3400-3500 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Luchtvaartcommunicatie
3500-3800 kHz   AMATEUR
MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Amateur
Militaire systemen
Punt-tot-punt
3800-3900 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR)
LANDMOBIEL
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
Punt-tot-punt
3900-3950 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire luchtvaartsystemen
3950-4000 kHz   VAST Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Punt-tot-punt
4000-4063 kHz   VAST Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Punt-tot-punt
Militaire systemen
4063-4152 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Maritieme communicatie
4152-4172 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Maritieme militaire systemen
4172-4438 kHz   MARITIEM MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Maritieme communicatie
4438-4650 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire systemen
Punt-tot-punt
4650-4700 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Luchtvaartcommunicatie
4700-4750 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Militaire luchtvaartsystemen
4750-4850 kHz   VAST Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Punt-tot-punt
4850-4995 kHz   LANDMOBIEL
VAST
Korteafstandsapparatuur
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Punt-tot-punt
4995-5060 kHz   niet toegewezen Korteafstandsapparatuur (148-5000 kHz)
Inductieve toepassingen (148.5-5000 kHz) (148.5-5000 kHz)
Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur (5000-30000 kHz)
5060-5450 kHz   VAST Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
Punt-tot-punt
Amateur (5351.5-5366.5 kHz)
5450-5480 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR)
LANDMOBIEL
VAST
Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
5480-5680 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Luchtvaartcommunicatie
5680-5730 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire luchtvaartsystemen
5730-5900 kHz   VAST Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Punt-tot-punt
5900-5950 kHz   niet toegewezen Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
5950-6200 kHz   OMROEP Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Analoge AM-klankradio
6200-6233 kHz   MARITIEM MOBIEL Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Maritieme communicatie
6233-6261 kHz   MARITIEM MOBIEL Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Maritieme militaire systemen
6261-6525 kHz   MARITIEM MOBIEL Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Maritieme communicatie
6525-6685 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Luchtvaartcommunicatie
6685-6765 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire luchtvaartsystemen
6765-7000 kHz   VAST Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (6765-6795 kHz)
ISM (6765-6795 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (6765-6795 kHz)
7000-7100 kHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Amateur
Amateur via satelliet
7100-7200 kHz   Amateur Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Amateur
7200-7300 kHz   OMROEP Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Analoge AM-klankradio
7300-7350 kHz   niet toegewezen Eurobalise (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
7350-8195 kHz   VAST Eurobalise (984-7484 kHz) (Balise up-link)
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (7400-8800 kHz)
8195-8300 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Inductieve toepassingen
Maritieme communicatie
8300-8340 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Inductieve toepassingen
Maritieme militaire systemen
8340-8815 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Inductieve toepassingen (7400-8800 kHz)
Maritieme communicatie
8815-8965 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Luchtvaartcommunicatie
8965-9040 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Militaire luchtvaartsystemen
9040-9400 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
9400-9500 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
9500-9900 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Analoge AM-klankradio
9900-9995 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
9995-10005 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
10005-10100 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
10100-10150 kHz   Amateur Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Amateur
10150-11175 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Militaire systemen
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (10200-11000 kHz)
11175-11275 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Militaire luchtvaartsystemen
11275-11400 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Luchtvaartcommunicatie
11400-11600 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
11600-11650 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
11650-12050 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Analoge AM-klankradio
12050-12100 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
12100-12230 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
12230-12368 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Maritieme communicatie
12368-12420 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Maritieme militaire systemen
12420-13200 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Maritieme communicatie
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen (12500-20000 kHz)
13200-13260 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire luchtvaartsystemen
13260-13360 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Luchtvaartcommunicatie
13360-13570 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire systemen
Punt-tot-punt
Inductieve toepassingen (13553-13567 kHz)
ISM (13553-13567 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (13553-13567 kHz)
RFID (13553-13567 kHz)
13570-13600 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
13600-13800 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Analoge AM-klankradio
13800-13870 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
13870-14000 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire systemen
Punt-tot-punt
14000-14250 kHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Amateur
Amateur via satelliet
14250-14350 kHz   AMATEUR Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Amateur
14350-14990 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire systemen
Punt-tot-punt
14990-15010 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
15010-15100 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire luchtvaartsystemen
15100-15600 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Analoge AM-klankradio
15600-15800 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
15800-16360 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Punt-tot-punt
16360-16549 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Maritieme communicatie
16549-16617 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Maritieme militaire systemen
16617-17410 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Maritieme communicatie
17410-17480 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Punt-tot-punt
17480-17550 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
17550-17900 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Analoge AM-klankradio
17900-17970 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Luchtvaartcommunicatie
17970-18030 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire luchtvaartsystemen
18030-18052 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Punt-tot-punt
18052-18068 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
18068-18168 kHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Amateur
Amateur via satelliet
18168-18780 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire systemen
Punt-tot-punt
18780-18846 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Maritieme communicatie
18846-18870 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Maritieme militaire systemen
18870-18900 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Maritieme communicatie
18900-19020 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
19020-19680 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Punt-tot-punt
19680-19800 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Militaire systemen
19800-19990 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen
Punt-tot-punt
19990-20010 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Implantaten voor dieren met ultralaag vermogen (12500-20000 kHz)
20010-21000 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
21000-21450 kHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Amateur
Amateur via satelliet
21450-21850 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Analoge AM-klankradio
21850-21870 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Punt-tot-punt
21870-21924 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
21924-22000 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Luchtvaartcommunicatie
22000-22180 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Maritieme communicatie
22180-22240 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Maritieme militaire systemen
22240-22855 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (Loop up-link)
Maritieme communicatie
22855-23200 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Euroloop (7300-23000 kHz) (Loop up-link)
Militaire systemen
Punt-tot-punt
23200-23350 kHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR)
VAST
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
23350-24890 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
Punt-tot-punt
24890-24990 kHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Amateur
Amateur via satelliet
24990-25070 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
25070-25121 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Maritieme communicatie
25121-25161.25 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Maritieme militaire systemen
25161.25-25210 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Maritieme communicatie
25210-25550 kHz   VAST Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
Punt-tot-punt
25550-25670 kHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
25670-26100 kHz   OMROEP Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Analoge AM-klankradio
26100-26175 kHz   MARITIEM MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
26175-27500 kHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
Punt-tot-punt
Personenzoeksystemen (26500-26960 kHz)
Inductieve toepassingen (26957-27283 kHz)
ISM (26957-27283 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (26957-27283 kHz)
CB AM (26960-26990 kHz)
Kleine modellen (26990-27000 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (26990-27000 kHz)
CB AM (27000-27040 kHz)
Kleine modellen (27040-27050 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (27040-27050 kHz)
CB AM (27050-27090 kHz)
Eurobalise (27090-27100 kHz) (Teleladen en downlink van bakens)
Kleine modellen (27090-27100 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (27090-27100 kHz)
CB AM (27100-27140 kHz)
Kleine modellen (27140-27150 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (27140-27150 kHz)
CB AM (27150-27190 kHz)
Kleine modellen (27190-27200 kHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (27190-27200 kHz)
CB AM (27200-27410 kHz)
27.5-28 MHz   niet toegewezen Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
28-29.7 MHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur
Amateur
Amateur via satelliet
29.7-30.025 MHz   MOBIEL Inductieve toepassingen (5000-30000 kHz) (5000-30000 kHz)
Korteafstandsapparatuur (5000-30000 kHz)
Militaire systemen
Korteafstandsapparatuur (30-130 MHz)
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen (30-37.5 MHz)
30.025-30.2875 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen
Draadloze microfoons
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
30.2875-32.4625 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen
Militaire systemen
32.4625-33.2875 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen
Draadloze microfoons
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
33.2875-34.0625 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen
Militaire systemen
34.0625-36.9875 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen
Draadloze microfoons
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
Modelvliegtuigen (34.995-35.335 MHz)
Draadloze audio/multimedia (36.6-36.8 MHz)
36.9875-37.2625 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen
Draadloze microfoons
Militaire systemen
Draadloze audio/multimedia (37-37.2 MHz)
37.2625-37.7125 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Medische membraam implantaten met ultra laag vermogen (30-37.5 MHz)
Militaire systemen
37.7125-39.925 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Draadloze microfoons
Draadloze audio/multimedia (37.8-38 MHz)
39.925-40.5625 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
40.5625-40.7875 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Draadloze microfoons (40.5625-40.7 MHz)
Modelvliegtuigen (40.57-40.66 MHz)
ISM (40.66-40.7 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (40.66-40.7 MHz)
Kleine modellen (40.66-40.67 MHz)
Kleine modellen (40.67-40.68 MHz)
Kleine modellen (40.68-40.69 MHz)
Kleine modellen (40.69-40.7 MHz)
Personenzoeksystemen (40.7-40.78 MHz)
40.7875-40.975 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
40.975-41.2125 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Draadloze microfoons
Personenzoeksystemen (41.015-41.035 MHz)
Personenzoeksystemen (41.065-41.145 MHz)
Personenzoeksystemen (41.155-41.185 MHz)
41.2125-41.725 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
41.725-41.9875 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Draadloze microfoons
Personenzoeksystemen (41.895-41.905 MHz)
41.9875-47 MHz   MOBIEL Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
47-68 MHz   LANDMOBIEL Korteafstandsapparatuur
Militaire landsystemen
Amateur (50-52 MHz)
68-69.945 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
69.945-69.955 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
Amateur
Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
Amateur (69.950 MHz)
69.955-70.1125 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
Modelvliegtuigen (70.0125-70.2625 MHz)
70.1125-70.4125 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Modelvliegtuigen (70.0125-70.2625 MHz)
Amateur
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
70.4125-71.9875 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
71.9875-72.5125 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
72.5125-74.7875 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
74.7875-74.8 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
74.8-75.2 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Korteafstandsapparatuur
ILS
75.2-78.6875 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
78.6875-81.525 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
81.525-82.5 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
82.5-84.9875 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
84.9875-87.5 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Korteafstandsapparatuur
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
87.5-108 MHz   OMROEP Korteafstandsapparatuur
Analoge FM klank radio
Draadloze audio/multimedia
108-117.975 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Korteafstandsapparatuur
ILS
VOR
117.975-121.45 MHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Korteafstandsapparatuur
Luchtvaartcommunicatie
121.45-121.55 MHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Korteafstandsapparatuur
EPIRBs (GMDSS-non SOLAS)
EPIRBs (GMDSS-SOLAS)
SAR (navigatie)
121.55-137 MHz   AERONAUTISCH MOBIEL (R) Korteafstandsapparatuur (30-130 MHz)
Luchtvaartcommunicatie
137-137.025 MHz   METEOROLOGIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
ONDERZOEK VAN DE RUIMTE (ruimte naar Aarde)
RUIMTE OPERATIE (ruimte naar Aarde)
Ruimteoperatie
S-PCS
Weersatelliet
137.025-137.175 MHz   METEOROLOGIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
ONDERZOEK VAN DE RUIMTE (ruimte naar Aarde)
RUIMTE OPERATIE (ruimte naar Aarde)
Mobiel via satelliet (ruimte naar Aarde)
Ruimteoperatie
S-PCS
Weersatelliet
137.175-137.875 MHz   METEOROLOGIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
ONDERZOEK VAN DE RUIMTE (ruimte naar Aarde)
RUIMTE OPERATIE (ruimte naar Aarde)
Ruimteoperatie
S-PCS
Weersatelliet
137.875-138 MHz   METEOROLOGIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
ONDERZOEK VAN DE RUIMTE (ruimte naar Aarde)
RUIMTE OPERATIE (ruimte naar Aarde)
Mobiel via satelliet (ruimte naar Aarde)
Ruimteoperatie
S-PCS
Weersatelliet
138-144 MHz   AERONAUTISCH MOBIEL (OR)
LANDMOBIEL
Militaire systemen
144-146 MHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Amateur
Amateur via satelliet
146-148 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
148-149.9 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
S-PCS
Personenzoeksystemen
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
149.9-150.05 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
S-PCS
PMR (Geen nieuwe toewijzingen)
150.05-153 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
RADIOASTRONOMIE
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
153-154 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R)
Hulpmiddelen voor de meteorologie
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
154-156 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
156-156.5125 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) Maritieme communicatie (Portofone)
Maritieme communicatie (Vast station)
156.5125-156.7625 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel (R) DSC (156.5125-156.5375 MHz)
Maritieme navigatie (156.525-162.025 MHz)
Maritieme communicatie (156.5375-156.7625 MHz) (Portofone)
Maritieme communicatie (156.5375-156.7625 MHz) (Vast station)
156.7625-156.8375 MHz   MARITIEM MOBIEL (noodsituatie en oproep) Maritieme navigatie
SAR (communicatie)
156.8375-174 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Maritieme navigatie (156.525-162.025 MHz)
Personenzoeksystemen
Maritieme communicatie (156.8375-157.45 MHz) (Vast station)
Maritieme communicatie (156.8375-157.45 MHz) (Portofone)
PMR (157.45-160.6 MHz) (Analoge)
PMR (157.45-160.6 MHz) (Digitaal)
Maritieme communicatie (160.6-160.975 MHz) (Portofone)
Maritieme communicatie (160.6-160.975 MHz) (Vast station)
Maritieme navigatie (160.9-160.9 MHz)
PMR (160.975-161.475 MHz) (Analoge)
PMR (160.975-161.475 MHz) (Digitaal)
Maritieme communicatie (161.475-162.05 MHz) (Portofone)
Maritieme communicatie (161.475-162.05 MHz) (Vast station)
AIS (161.9625-162.0375 MHz)
SAR (navigatie) (161.9625-162.0375 MHz)
PMR (162.05-169.4 MHz) (Analoge)
PMR (162.05-169.4 MHz) (Digitaal)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (169.4-169.4875 MHz)
Hulp voor gehoorgestoorden (169.4-169.475 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (169.4-169.475 MHz)
Opsporen en volgen van goederen (169.4-169.475 MHz)
Sociale alarmen (169.475-169.4875 MHz)
Hulp voor gehoorgestoorden (169.4875-169.5875 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (169.4875-169.5875 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (169.5875-169.8125 MHz)
Sociale alarmen (169.5875-169.6 MHz)
PMR (169.825-174 MHz) (Analoge)
PMR (169.825-174 MHz) (Digitaal)
Hulp voor gehoorgestoorden (173.965-216 MHz)
174-223 MHz   LANDMOBIEL
OMROEP
Hulp voor gehoorgestoorden (173.965-216 MHz)
T-DAB
Audioverbindingen in voertuigen voor het ondersteunen van omroep en het maken van omroepprogramma’s (174-216 MHz)
Draadloze intercomsystemen (174-216 MHz)
Draadloze microfoons (174-202 MHz)
Draadloze microfoons (202-209 MHz)
Draadloze microfoons (209-216 MHz)
223-226.5 MHz   OMROEP T-DAB
226.5-230 MHz   OMROEP
Mobiel
Vast
T-DAB
Militaire systemen
230-235 MHz   MOBIEL
VAST
Militaire systemen
235-242.95 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
Militaire systemen
242.95-243.05 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
EPIRBs
243.05-322 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
Militaire systemen
322-328.6 MHz   MOBIEL
RADIOASTRONOMIE
VAST
Militaire systemen
Sterrekunde
328.6-335.4 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE ILS
335.4-380 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
Militaire systemen
380-385 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
PPDR
385-390 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
Militaire systemen
390-395 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
PPDR
395-399.9 MHz   MOBIEL
VAST
Mobiel via satelliet
Militaire systemen
399.9-400.05 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
S-PCS
400.05-400.15 MHz   STANDAARDFREQUENTIES EN -TIJDSSIGNALEN VIA SATELLIET  
400.15-401 MHz   HULPMIDDELEN VOOR DE METEOROLOGIE
MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Militaire systemen
401-403 MHz   HULPMIDDELEN VOOR DE METEOROLOGIE
Meteorologie via satelliet (Aarde naar ruimte)
Militaire systemen
Observatie van de aarde via satelliet
Weersatelliet
Weersatelliet
Actieve medische implantaten (401-402 MHz)
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen (402-405 MHz)
403-406 MHz   HULPMIDDELEN VOOR DE METEOROLOGIE Militaire systemen
Actieve medische implantaatsystemen met ultralaag vermogen (402-405 MHz)
Actieve medische implantaten (405-406 MHz)
406-406.1 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte) EPIRBs (GMDSS-non SOLAS)
EPIRBs (GMDSS-SOLAS)
Noodbakens
406.1-410 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
RADIOASTRONOMIE
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
Sterrekunde
410-430 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
PAMR (415-419 MHz)
PAMR (425-429 MHz)
430-440 MHz   AMATEUR
RADIOLOCALISATIE
Amateur
Medisch netwerksysteem van lichaamssensoren
Militaire systemen
ISM (433.05-434.79 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (433.05-434.79 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (433.05-434.04 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (434.04-434.79 MHz)
Amateur via satelliet (435-438 MHz)
440-450 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel PAMR
Personenzoeksystemen
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
PMR446 (Analoog) (446-446.2 MHz)
PMR446 (Digitaal) (446-446.2 MHz)
Medische implantaten (448.1125-448.4125 MHz)
450-470 MHz   MOBIEL
VAST
PAMR
Personenzoeksystemen
PMR (Digitaal)
PMR (Analoge)
Medische implantaten (457.5125-457.6125 MHz)
Communicatie aan boord (457.525-457.575 MHz)
Communicatie aan boord (467.525-467.575 MHz)
Medische implantaten (467.7375-467.9375 MHz)
470-608 MHz   OMROEP
Landmobiel
Audioverbindingen in voertuigen voor het ondersteunen van omroep en het maken van omroepprogramma’s
Draadloze intercomsystemen
DVB-T
Draadloze microfoons (470-518 MHz)
Medische implantaten (470.0125-470.2125 MHz)
Draadloze microfoons (518-526 MHz)
Draadloze microfoons (526-534 MHz)
Draadloze microfoons (534-542 MHz)
Draadloze microfoons (542-694 MHz)
608-614 MHz   OMROEP
Landmobiel
Radioastronomie
Audioverbindingen in voertuigen voor het ondersteunen van omroep en het maken van omroepprogramma’s
Draadloze intercomsystemen
Draadloze microfoons
Sterrekunde
614-694 MHz   OMROEP
Landmobiel
Audioverbindingen in voertuigen voor het ondersteunen van omroep en het maken van omroepprogramma’s
Draadloze intercomsystemen
Draadloze microfoons
DVB-T
694-703 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel PPDR (698-703 MHz)
703-733 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken
733-758 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel PPDR (733-736 MHz)
PPDR (753-758 MHz)
758-788 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken
788-791 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel PPDR
791-826 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken (791-821 MHz)
Draadloze microfoons (823-826 MHz)
826-832 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Draadloze microfoons
832-862 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken
862-863 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Militaire systemen
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
863-870 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (Non-FHSS)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (FHSS)
Breedbanddatatransmissie systemen (863-868 MHz)
Breedbanddatatransmissie systemen (863-868 MHz)
Draadloze audio/multimedia (863-865 MHz)
Draadloze microfoons (863-865 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (863-865 MHz)
CT2 (864.1-868.1 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (865-868 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (865-868 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (865-868 MHz)
RFID (865-868 MHz) (2 W)
RFID (865-865.6 MHz) (100 mW)
RFID (867.6-868 MHz) (500 mW)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (868-868.6 MHz)
Alarmen (868.6-868.7 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (868.7-869.2 MHz)
Sociale alarmen (869.2-869.25 MHz)
Alarmen (869.25-869.3 MHz)
Alarmen (869.3-869.4 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (869.4-869.65 MHz)
Alarmen (869.65-869.7 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (869.7-870 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (869.7-870 MHz)
870-874.4 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (870-873 MHz)
Opsporen. volgen en dataverwerving (870-873 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (874-874.4 MHz)
874.4-876 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Mobiele spoorwegradio (Voorzien)
876-880 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel GSM-R
880-915 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken
915-919.4 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (915-918 MHz)
Opsporen. volgen en dataverwerving (915-918 MHz)
RFID (915-918 MHz)
Breedbanddatatransmissie systemen (915.8-918 MHz)
RFID (916.1-918.9 MHz)
Apparatuur voor ondersteund horen (916.1-916.5 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (917.3-918.9 MHz)
Apparatuur voor ondersteund horen (917.3-917.7 MHz)
Breedbanddatatransmissie systemen (917.4-919.4 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (917.4-919.4 MHz)
Apparatuur voor ondersteund horen (918.5-918.9 MHz)
919.4-921 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Mobiele spoorwegradio (Voorzien)
Apparatuur voor ondersteund horen (919.7-920.1 MHz)
921-925 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel GSM-R
925-960 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken
960-1164 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE DME
JTIDS/MIDS
Luchtvaartbewaking
TACAN-DME
1164-1215 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
DME
JTIDS/MIDS
Luchtvaartbewaking
TACAN-DME
Satelliet navigatiesystemen
1215-1240 MHz   RADIOLOCALISATIE
RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Satelliet navigatiesystemen
Militaire systemen
1240-1260 MHz   RADIOLOCALISATIE
RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Amateur
Satelliet navigatiesystemen
Amateur
Militaire systemen
1260-1270 MHz   RADIOLOCALISATIE
RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Amateur
Amateur via satelliet
Satelliet navigatiesystemen
Amateur
Amateur via satelliet
Luchtvaartbewaking
Militaire systemen
1270-1300 MHz   RADIOLOCALISATIE
RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Amateur
Satelliet navigatiesystemen
Amateur
Luchtvaartbewaking
Militaire systemen
1300-1350 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Luchtvaartbewaking
Militaire systemen
1350-1375 MHz   VAST Tactische straalverbinding
1375-1387.5 MHz   VAST Punt-tot-punt (Geen nieuwe toewijzingen)
1387.5-1400 MHz   VAST Tactische straalverbinding
1400-1427 MHz   RADIOASTRONOMIE  
1427-1517 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Publieke mobiele netwerken
Draadloze microfoons (1492-1525 MHz)
1517-1518 MHz   VAST Draadloze microfoons
Punt-tot-punt (Unidirectionneel verbindingen)
1518-1530 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
VAST
Draadloze microfoons (1492-1525 MHz)
Punt-tot-punt (1517-1525 MHz) (Unidirectionneel verbindingen)
S-PCS
INMARSAT (1525-1559 MHz)
INMARSAT C (1525-1550 MHz)
1530-1535 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Vast
S-PCS
INMARSAT
INMARSAT C
1535-1559 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde) S-PCS (1518-1544 MHz)
INMARSAT
INMARSAT C (1525-1550 MHz)
SAR (communicatie) (1544-1545 MHz)
S-PCS (1545-1559 MHz)
1559-1610 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Satelliet navigatiesystemen
1610-1613.8 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
S-PCS
S-PCS (1610-1613.5 MHz)
1613.8-1626.5 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
METEOROLOGIE VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Meteorologie via satelliet (ruimte naar Aarde)
S-PCS
S-PCS
1626.5-1660 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte) Grondstations behorende tot de mobiele dienst via satelliet
INMARSAT
INMARSAT C (GMDSS-non SOLAS)
INMARSAT C (GMDSS-SOLAS)
S-PCS (1626.5-1645.5 MHz)
S-PCS (1631.5-1634.5 MHz)
S-PCS (1646.5-1660.5 MHz)
Hulp voor gehoorgestoorden (1656.5-1660.5 MHz)
S-PCS (1656.5-1660.5 MHz)
1660-1660.5 MHz   METEOROLOGIE VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
RADIOASTRONOMIE
Grondstations behorende tot de mobiele dienst via satelliet
INMARSAT
INMARSAT C (GMDSS-non SOLAS)
INMARSAT C (GMDSS-SOLAS)
S-PCS
Hulp voor gehoorgestoorden
S-PCS
1660.5-1668.4 MHz   RADIOASTRONOMIE  
1668.4-1670 MHz   HULPMIDDELEN VOOR DE METEOROLOGIE Meteorologie
1670-1675 MHz   HULPMIDDELEN VOOR DE METEOROLOGIE
METEOROLOGIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
MOBIEL
MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Meteorologie
S-PCS
1675-1700 MHz   HULPMIDDELEN VOOR DE METEOROLOGIE
METEOROLOGIE VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Meteorologie
1700-1710 MHz   VAST Tactische straalverbinding
1710-1785 MHz   MOBIEL Mobiele communicatie aan boord van luchtvaartuigen
Mobiele communicatie aan boord van vaartuigen
Publieke mobiele netwerken
1785-1805 MHz   MOBIEL Draadloze microfoons
Draadloze audio/multimedia (1795-1800 MHz)
Draadloze microfoons (1800-1805 MHz)
1805-1880 MHz   MOBIEL Mobiele communicatie aan boord van luchtvaartuigen
Mobiele communicatie aan boord van vaartuigen
Publieke mobiele netwerken
1880-1900 MHz   MOBIEL DECT
1900-1980 MHz   MOBIEL Mobiele spoorwegradio (1900-1910 MHz) (Voorzien)
Mobiele communicatie aan boord van luchtvaartuigen (1920-1980 MHz)
Publieke mobiele netwerken (1920-1980 MHz)
Mobiele communicatie aan boord van vaartuigen (1955-1960 MHz)
1980-2010 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
VAST
Grondstations behorende tot de mobiele dienst via satelliet
PMSE (Tijdelijk verbindingen)
2010-2025 MHz   MOBIEL
VAST
Video-PMSE
2025-2110 MHz   RUIMTE OPERATIE (Aarde naar ruimte) (ruimte-ruimte)
VAST
Video-PMSE
Ruimteoperatie
2110-2170 MHz   MOBIEL Mobiele communicatie aan boord van luchtvaartuigen
Publieke mobiele netwerken
Mobiele communicatie aan boord van vaartuigen (2145-2150 MHz)
2170-2200 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
VAST
Grondstations behorende tot de mobiele dienst via satelliet
PMSE (Tijdelijk verbindingen)
2200-2290 MHz   RUIMTE OPERATIE (ruimte naar Aarde) (ruimte-ruimte)
VAST
Video-PMSE
Ruimteoperatie
2290-2300 MHz   VAST Video-PMSE
2300-2450 MHz   MOBIEL
Amateur
Radiolocalisatie
Video-PMSE (2200-2400 MHz)
Amateur
Militaire systemen
Breedbanddatatransmissie systemen (2400-2483.5 MHz)
ISM (2400-2483.5 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (2400-2483.5 MHz)
Radiodeterminatietoepassingen (2400-2483.5 MHz)
Amateur via satelliet (2400-2450 MHz)
RFID (2446-2454 MHz) (Toepassingen binnenshuis)
RFID (2446-2454 MHz)
Euroloop (2446.25-2453.75 MHz) (Identificatie voor spoorwegwagons)
2450-2483.5 MHz   MOBIEL
Radiolocalisatie
Breedbanddatatransmissie systemen
ISM
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radiodeterminatietoepassingen
RFID (2446-2454 MHz) (Toepassingen binnenshuis)
RFID (2446-2454 MHz)
Euroloop (2446.25-2453.75 MHz) (Identificatie voor spoorwegwagons)
Militaire systemen
2483.5-2500 MHz   MOBIEL
MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
VAST
Radiolocalisatie
Medisch netwerksysteem van lichaamssensoren (Voor gebruik binnenshuis bij de patiënt thuis)
Medisch netwerksysteem van lichaamssensoren (Voor gebruik binnen in gezondheidszorginstellingen)
Medische implantaten
PMSE (Tijdelijk verbindingen)
S-PCS
2500-2690 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Publieke mobiele netwerken
Mobiele communicatie aan boord van vaartuigen (2525-2530 MHz)
Mobiele communicatie aan boord van vaartuigen (2645-2650 MHz)
2690-2700 MHz   RADIOASTRONOMIE PMSE (Tijdelijk verbindingen)
2700-2900 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Primaire radar
Radiolocalisatie (militair)
2900-3100 MHz   RADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Maritieme navigatie
Maritieme radar (Maritime radar (niet SOLAS))
Maritieme radar (Radar op de binnenwateren)
Maritieme radar
Radiolocalisatie (militair)
SAR (navigatie)
3100-3400 MHz   RADIOLOCALISATIE Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radiolocalisatie (militair)
3400-3410 MHz   Radiolocalisatie Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radiolocalisatie (militair)
3410-3600 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Publieke mobiele netwerken
3600-3800 MHz   Mobiel Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Publieke mobiele netwerken
3800-4200 MHz   VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Mobiel
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
ESV
Punt-tot-punt (ERC/REC 12-08 Annex B)
VSAT
Private lokale netwerken (3800-3840 MHz)
Private lokale netwerken (3880-3960 MHz)
4200-4400 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Militaire systemen
4400-4825 MHz   MOBIEL
VAST
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (3100-4800 MHz)
Militaire systemen
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (4500-7000 MHz)
4825-4835 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Militaire systemen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
4835-4950 MHz   MOBIEL
VAST
Militaire systemen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
4950-5000 MHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Militaire systemen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
5000-5150 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Afstandsbesturing in de luchtvaart (5000-5030 MHz)
MLS (5031-5091 MHz) (Gepland)
5150-5250 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
MOBIEL
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Breedbanddatatransmissie systemen
5250-5350 MHz   RADIOLOCALISATIE Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Breedbanddatatransmissie systemen
Militaire systemen
5350-5470 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Militaire systemen
5470-5650 MHz   MARITIEME RADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Breedbanddatatransmissie systemen
Militaire systemen
Weerradar
5650-5830 MHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Breedbanddatatransmissie systemen (5470-5725 MHz)
Amateur
Militaire systemen
Amateur via satelliet (5650-5670 MHz)
ISM (5725-5875 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (5725-5875 MHz)
Opsporen. volgen en dataverwerving (5725-5875 MHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (5795-5815 MHz)
5830-5850 MHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Amateur via satelliet
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Amateur
Militaire systemen
ISM
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Opsporen. volgen en dataverwerving
Amateur via satelliet
5850-6700 MHz   VAST
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
ISM (5725-5875 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (5725-5875 MHz)
Opsporen. volgen en dataverwerving (5725-5875 MHz)
VSAT (5850-6425 MHz)
Intelligente vervoerssystemen (5855-5875 MHz)
Intelligente vervoerssystemen (5875-5935 MHz) (RAIL)
Intelligente vervoerssystemen (5875-5925 MHz)
ESV (5925-6425 MHz)
Punt-tot-punt (5925-6425 MHz)
Breedbanddatatransmissie systemen (5945-6425 MHz) (LPI)
Breedbanddatatransmissie systemen (5945-6425 MHz) (VLP)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (6000-9000 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (6000-8500 MHz)
Radar voor niveausondering (6000-8500 MHz)
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's (6425-7125 MHz)
Punt-tot-punt (6425-7125 MHz)
6700-7075 MHz   VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde) (Aarde naar ruimte)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (4500-7000 MHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's
Punt-tot-punt
7075-7250 MHz   VAST Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's (6425-7125 MHz)
Punt-tot-punt (6425-7125 MHz)
7250-7375 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET
VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Satellietsystemen (militair)
7375-7450 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET
VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Satellietsystemen (militair)
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's
Punt-tot-punt (7425-7900 MHz)
7450-7750 MHz   VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Satellietsystemen (militair)
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's (7375-7484 MHz)
Punt-tot-punt
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's (7596-7729 MHz)
7750-7900 MHz   VAST Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Punt-tot-punt
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's (7841-7900 MHz)
7900-8025 MHz   MOBIEL VIA SATELLIET
VAST
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Satellietsystemen (militair)
8025-8400 MHz   VAST
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Satellietsystemen (militair)
Straalverbindingen (militair) (8200-8500 MHz)
Punt-tot-punt (8275-8500 MHz)
8400-8500 MHz   VAST Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Straalverbindingen (militair)
Punt-tot-punt
8500-8750 MHz   RADIOLOCALISATIE Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
8750-8850 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
MARITIEME RADIONAVIGATIE
RADIOLOCALISATIE
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Maritieme navigatie
8850-9000 MHz   MARITIEME RADIONAVIGATIE
RADIOLOCALISATIE
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Maritieme navigatie
9000-9200 MHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE
MARITIEME RADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Maritieme navigatie
9200-9300 MHz   MARITIEME RADIONAVIGATIE
RADIOLOCALISATIE
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Maritieme navigatie
9300-9500 MHz   RADIONAVIGATIE
Radiolocalisatie
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
9500-9800 MHz   RADIOLOCALISATIE
RADIONAVIGATIE
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
9800-10000 MHz   RADIOLOCALISATIE
Meteorologie via satelliet
Vast
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
10-10.15 GHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Amateur
10.15-10.3 GHz   RADIOLOCALISATIE
VAST
Amateur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Amateur
10.3-10.45 GHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Amateur
10.45-10.5 GHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Amateur via satelliet
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radiolocalisatie (militair)
Amateur
Amateur via satelliet
10.5-10.6 GHz   VAST
Radiolocalisatie
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Bewegingsdetectie
Radiolocalisatie (civiel)
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's (10.56-10.588 GHz)
10.6-10.68 GHz   VAST  
10.68-10.7 GHz   RADIOASTRONOMIE  
10.7-11.7 GHz   VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde) (Aarde naar ruimte)
AES
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
LEST
Satellietsystemen (civiel)
ESV
Punt-tot-punt
SNG
11.7-12.5 GHz   OMROEP VIA SATELLIET
VAST
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
AES
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
LEST
Satellietsystemen (civiel)
12.5-12.75 GHz   VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde) (Aarde naar ruimte) AES
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
LEST
Satellietsystemen (civiel)
ESV
SNG
12.75-13.25 GHz   VAST AES
Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's
Punt-tot-punt
13.25-13.4 GHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE Militaire systemen
13.4-13.75 GHz   RADIOLOCALISATIE Bewegingsdetectie
Radiolocalisatie (civiel)
Radiolocalisatie (militair)
13.75-14 GHz   RADIOLOCALISATIE
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Bewegingsdetectie
Radiolocalisatie (civiel)
Radiolocalisatie (militair)
Satellietsystemen (civiel)
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
14-14.25 GHz   RADIONAVIGATIE
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Satellietsystemen (civiel)
AES
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (GSO)
Satellietsystemen (civiel) (GSO)
Satellietsystemen (civiel) (NGSO)
SNG
VSAT
ESV
Grondstations behorende tot de mobiele dienst via satelliet
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (GSO HEST - NGSO vast stations)
LEST
14.25-14.5 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte) Satellietsystemen (civiel)
AES
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (GSO)
Satellietsystemen (civiel) (GSO)
Satellietsystemen (civiel) (NGSO)
SNG
VSAT
ESV
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (GSO HEST - NGSO vast stations)
14.5-14.62 GHz   VAST Punt-tot-punt
14.62-15.23 GHz   VAST Straalverbindingen (militair)
15.23-15.35 GHz   VAST Punt-tot-punt
15.35-15.4 GHz   RADIOASTRONOMIE  
15.4-15.7 GHz   LUCHTVAARTRADIONAVIGATIE  
15.7-16.2 GHz   RADIOLOCALISATIE Radiolocalisatie (militair)
16.2-17.3 GHz   RADIOLOCALISATIE Radiolocalisatie (militair)
Grondradar met synthetische apertuur (GBSAR) (17.1-17.3 GHz)
17.3-17.7 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Radiolocalisatie
Radiolocalisatie (militair)
GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
Radiolocalisatie (militair)
17.7-19.7 GHz   VAST GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
LEST
Punt-tot-punt
19.7-20.2 GHz   VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde) GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
Grondstations in de vaste dienst via satelliet
LEST
20.2-21.2 GHz   MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Militaire systemen
21.2-23.6 GHz   VAST Punt tot punt video voor omroep en het maken van programma's
Punt-tot-punt
Kortbereikradarapparatuur (21.65-26.65 GHz)
23.6-24 GHz   niet toegewezen Kortbereikradarapparatuur
24-24.05 GHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Kortbereikradarapparatuur
Amateur
ISM
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Amateur via satelliet
24.05-24.25 GHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Kortbereikradarapparatuur
Amateur
ISM
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radar voor niveausondering
Bewegingsdetectie
Radiolocalisatie (civiel)
Radiolocalisatie (militair)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.05-24.075 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.075-24.15 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.075-24.15 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.075-24.15 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.15-24.25 GHz)
24.25-24.5 GHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Kortbereikradarapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radar voor niveausondering
Kortbereikradarapparatuur
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.25-24.495 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (24.495-24.5 GHz)
24.5-25.25 GHz   MOBIEL uitgezonderd aëronautisch mobiel
VAST
Kortbereikradarapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radar voor niveausondering
Kortbereikradarapparatuur
Punt-tot-punt (24.549-25.333 GHz) (Geen nieuwe toewijzingen)
25.25-25.333 GHz   MOBIEL
VAST
Kortbereikradarapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radar voor niveausondering
Kortbereikradarapparatuur
Punt-tot-punt (Geen nieuwe toewijzingen)
25.333-25.5 GHz   MOBIEL
VAST
Kortbereikradarapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radar voor niveausondering
Kortbereikradarapparatuur
25.5-26.341 GHz   MOBIEL
VAST
Kortbereikradarapparatuur
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Radar voor niveausondering
Kortbereikradarapparatuur
Punt-tot-punt (25.557-26.341 GHz) (Geen nieuwe toewijzingen)
26.341-27.5 GHz   MOBIEL
VAST
Kortbereikradarapparatuur (21.65-26.65 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (24.05-27 GHz)
Radar voor niveausondering (24.05-26.5 GHz)
Kortbereikradarapparatuur (24.25-26.65 GHz)
27.5-27.8285 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte) Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Individuele vergunning vereist)
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Vrijstelling van vergunning)
GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
27.8285-27.9405 GHz   VAST Straalverbindingen (militair)
27.9405-28.4445 GHz   VAST Punt-tot-punt
28.4445-28.8365 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte) Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Individuele vergunning vereist)
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Vrijstelling van vergunning)
GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
28.8365-28.9485 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte) Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Individuele vergunning vereist)
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Vrijstelling van vergunning)
GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
Straalverbindingen (militair)
28.9485-29.4525 GHz   VAST Punt-tot-punt
29.4525-29.5 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte) Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Individuele vergunning vereist)
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Vrijstelling van vergunning)
GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
29.5-30 GHz   VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte) Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Individuele vergunning vereist)
Grondstations in de vaste dienst via satelliet (Vrijstelling van vergunning)
GSO ESOMPs
LEST
NGSO ESOMPs
30-31 GHz   MOBIEL VIA SATELLIET (Aarde naar ruimte)
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Militaire systemen
31-31.3 GHz   VAST Punt-tot-punt
31.3-31.5 GHz   OBSERVATIE VAN DE AARDE VIA SATELLIET (passief)
ONDERZOEK VAN DE RUIMTE (passief)
RADIOASTRONOMIE
 
31.5-31.8 GHz   niet toegewezen  
31.8-33.4 GHz   RADIONAVIGATIE
VAST
Punt-tot-punt
33.4-36 GHz   RADIOLOCALISATIE Radiolocalisatie (militair)
36-37.282 GHz   MOBIEL
VAST
Militaire systemen (36-37 GHz)
Straalverbindingen (militair) (37.058-37.282 GHz)
37.282-37.5 GHz   MOBIEL
VAST
Punt-tot-punt
37.5-38.318 GHz   VAST Punt-tot-punt (37.282-38.178 GHz)
38.318-38.542 GHz   VAST Straalverbindingen (militair)
38.542-39.5 GHz   VAST Punt-tot-punt (38.542-39.438 GHz)
39.5-40.5 GHz   MOBIEL VIA SATELLIET (ruimte naar Aarde)
VAST PER SATELLIET (ruimte naar Aarde)
Satellietsystemen (militair) (Voorzien)
40.5-43.5 GHz   VAST Punt-tot-punt
43.5-47 GHz   MOBIEL
MOBIEL VIA SATELLIET
RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
 
47-47.2 GHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Amateur
Amateur via satelliet
47.2-50.2 GHz   VAST Punt-tot-punt (48.5-50.2 GHz)
50.2-50.4 GHz   niet toegewezen  
50.4-51.4 GHz   VAST
VAST PER SATELLIET (Aarde naar ruimte)
Mobiel via satelliet (Aarde naar ruimte)
Punt-tot-punt (50.9-52.6 GHz)
51.4-52.6 GHz   VAST Punt-tot-punt
52.6-55.78 GHz   niet toegewezen  
55.78-57 GHz   VAST Punt-tot-punt
57-59 GHz   VAST Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Punt-tot-punt
59-62 GHz   MOBIEL
RADIOLOCALISATIE
VAST
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Niet-geplande en niet-gecoördineerde vaste verbindingen
ISM (61-61.5 GHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (61-61.5 GHz)
62-63 GHz   MOBIEL
RADIOLOCALISATIE
VAST
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Niet-geplande en niet-gecoördineerde vaste verbindingen
63-64 GHz   MOBIEL
RADIOLOCALISATIE
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur
Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Punt-tot-punt
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (63.72-65.88 GHz)
64-66 GHz   MOBIEL
VAST
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (63.72-65.88 GHz)
Punt-tot-punt
66-71 GHz   RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
Breedbanddatatransmissie systemen
71-74 GHz   VAST Punt-tot-punt
74-75.5 GHz   VAST Punt-tot-punt
Radar voor niveausondering (75-85 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (75-85 GHz)
75.5-76 GHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
VAST
Punt-tot-punt
Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Amateur
Amateur via satelliet
76-81 GHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Amateur via satelliet
Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Amateur
Amateur via satelliet
Bewegingsdetectie (76-77 GHz) (Hindernis-/voertuigdetectie via radarsensor op gelijkvloerse overwegen)
Grondradar met synthetische apertuur (HD-GBSAR) (76-77 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (76-77 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (76-77 GHz)
Telematica-apparatuur voor vervoer en verkeer (77-81 GHz) (Korteafstandsradar voor gebruik van rotorvliegtuigen)
81-84 GHz   VAST Radar voor niveausondering
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Punt-tot-punt
84-86 GHz   VAST Radar voor niveausondering (75-85 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (75-85 GHz)
Punt-tot-punt
86-92 GHz   niet toegewezen  
92-95 GHz   RADIOLOCALISATIE  
95-100 GHz   RADIOLOCALISATIE
RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
 
100-126 GHz   niet toegewezen Bewegingsdetectie (116-260 GHz)
Radar voor niveausondering (116-148.5 GHz)
Radiodeterminatietoepassingen (116-148.5 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (116-148.5 GHz)
ISM (122-123 GHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (122-122.25 GHz)
Bewegingsdetectie (122.25-130 GHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (122.25-123 GHz)
126-134 GHz   RADIOLOCALISATIE Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Bewegingsdetectie (122.25-130 GHz)
134-142 GHz   RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Bewegingsdetectie
142-144 GHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Bewegingsdetectie
Amateur
Amateur via satelliet
144-149 GHz   Amateur
Amateur via satelliet
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering (116-148.5 GHz)
Radiodeterminatietoepassingen (116-148.5 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (116-148.5 GHz)
Bewegingsdetectie (134-148.5 GHz)
Amateur
Amateur via satelliet
149-190 GHz   niet toegewezen Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering (167-182 GHz)
Radiodeterminatietoepassingen (167-182 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (167-182 GHz)
Bewegingsdetectie (174.8-182 GHz)
Bewegingsdetectie (185-190 GHz)
190-200 GHz   RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
Bewegingsdetectie
200-231 GHz   niet toegewezen Bewegingsdetectie
231-235 GHz   Radiolocalisatie Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie (231.5-250 GHz)
Radar voor niveausondering (231.5-250 GHz)
Radiodeterminatietoepassingen (231.5-250 GHz)
Tankniveau-sondering radar (TLPR) (231.5-250 GHz)
235-238 GHz   niet toegewezen Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
238-241 GHz   Radiolocalisatie Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
241-248 GHz   RADIOLOCALISATIE
Amateur
Amateur via satelliet
Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Amateur
Amateur via satelliet
ISM (244-246 GHz)
Niet-specifieke korteafstandsapparatuur (244-246 GHz)
248-250 GHz   AMATEUR
AMATEUR VIA SATELLIET
Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie
Radar voor niveausondering
Radiodeterminatietoepassingen
Tankniveau-sondering radar (TLPR)
Amateur
Amateur via satelliet
250-252 GHz   niet toegewezen Bewegingsdetectie
252-265 GHz   RADIONAVIGATIE
RADIONAVIGATIE VIA SATELLIET
Bewegingsdetectie (116-260 GHz)
265-275 GHz   niet toegewezen  

Naar boven