Deze markt betreft de retailverkoop van de toegang tot het vaste telefoonnetwerk voor de particuliere en niet-particuliere clientèle.

Huidig reguleringskader

Het besluit van 9 juli 2019 heeft de verplichtingen die eerder van toepassing waren op Proximus op de markt voor vaste-telefonietoegang opgeheven. Deze markt wordt voortaan niet langer gereguleerd.

Eerdere besluiten

Het eerste marktanalysebesluit betreffende de retailmarkt voor toegang tot het vaste-telefonienetwerk werd aangenomen op 19 juni 2006. Een tweede werd aangenomen op 31 januari 2013.

In beide werd Belgacom (vandaag Proximus) aangeduid als een onderneming met een aanmerkelijke marktmacht en kreeg het een reeks na te komen verplichtingen opgelegd.

Bovendien werd het marktanalysebesluit van 2006 aangevuld met de volgende besluiten:

Naar boven