De toekenningsvoorwaarden van de postvergunning moeten over de volledige duur van de vergunning worden vervuld.

Bovendien heeft de houder van de vergunning met name de volgende verplichtingen:

  • zorgen voor de regelmatigheid en de betrouwbaarheid van de verlening van de postdiensten; in geval van onderbreking of stopzetting van de dienstverlening is de aanbieder verplicht het Instituut onmiddellijk, en de gebruikers zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
  • aan het Instituut, de gebruikers en aanbieders van postdiensten geregeld inlichtingen verstrekken over de prijzen en de kwaliteitsnormen en de kenmerken van de aangeboden diensten;
  • het betalen van een reguleringsbijdrage om de werking van het BIPT te financieren (De vergunninghouders waarvan de omzet op de Belgische postmarkt gelijk is aan of minder bedraagt dan 500.000 EUR zijn vrijgesteld van de betaling van de retributie);
  • inzake tewerkstelling wordt elke persoon die vergunningsplichtige activiteiten verricht vermoed te zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven