Art. 111/2 WEC - Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie.

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie bepaalt de procedure die de vaste operatoren moeten volgen die ten minste een dienst van vast internet of televisie aanbieden, in geval van migratie van klanten (het gaat hier om zowel consumenten als professionele klanten, op voorwaarde dat ze beschikken over een standaardtariefplan bij de vorige operator).

Kortom, de “Easy switch”-procedure stelt dat de nieuwe operator moet zorgen voor de opzegging van de diensten (die minstens een dienst van vast internet of televisie omvatten) bij de vorige operator, krachtens een mandaat dat zijn nieuwe klant hem geeft, behalve indien de klant in het mandaat aangeeft dat hij zelf de diensten zal opzeggen.

Het mandaat in kwestie moet worden voorgelegd aan de nieuwe klant op het ogenblik van de bestelling of de ondertekening van het contract. Dat mandaat moet de meldingen bevatten waarin artikel 13 van het koninklijk besluit van 6 september 2016 voorziet. 

Opdat de opzegging van het oude contract, na ondertekening van een mandaat, mogelijk zou zijn in de praktijk, moeten de operatoren het protocol “Inter-Operator Communication” volgen. Het BIPT kan inzage geven in de documentatie met betrekking tot dat protocol.

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 verwacht dat er voldoende, duidelijke en objectieve informatie met betrekking tot de migratie gegeven wordt (zie artikelen 7 tot en met 9 en 14 tot en met 18).

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 bepaalt ook dat de nieuwe operator automatisch een wettelijk vastgelegde compensatie aan de klant uitkeert

  • wanneer de aanwezigheid van de technicus op het afgesproken tijdstip niet door een verslag van de technicus bewezen is (artikel 19)
  • gedurende een dienstonderbreking die na één werkdag volgend op de dag van het voorval niet is opgelost (art. 20/1)

Ook voor vertragingen in de activatie van nieuwe diensten is er een wettelijk vastgelegde compensatie (art. 20), maar deze moet uitbetaald worden volgend op een verzoek van de abonnee. 
 

Documenten

Naar boven