Sinds 2012 laat het BIPT een uitgebreide enquête uitvoeren over de perceptie die de consument heeft van de werking van de elektronische-communicatiemarkt in België.

Aan de hand van de enquête kan worden nagegaan hoe geïnformeerd de consument is en welke impact de maatregelen hebben die werden genomen om de elektronische-communicatiemarkt te reguleren.

Er wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de enquête.

Documenten

Naar boven