De verplichting tot het hanteren van een kostentoerekeningssysteem heeft tot doel te garanderen dat operatoren met een sterke machtspositie billijke, objectieve en transparante criteria hanteren om hun kosten toe te wijzen aan de verschillende diensten die ze verstrekken. Een kostentoerekeningssysteem helpt om de naleving van de verplichtingen inzake prijscontrole na te gaan, met name de kostengerichtheid van de prijzen.

Conformiteit van het kostentoerekeningssysteem van de kabeloperatoren

Conformiteit van het kostentoerekeningssysteem van Proximus

Naar boven