Deze markt betreft de retailverkoop van nationale vaste telefoniediensten voor een particuliere en niet-particuliere clientèle.

Huidig reguleringskader

Het besluit van 24 september 2014 heeft de maatregelen opgeheven die, in het kader van eerdere besluiten aangaande deze markt, waren opgelegd aan Belgacom (vandaag Proximus). Deze markt wordt dus niet langer gereguleerd.

Eerdere besluiten

Het eerste marktanalysebesluit betreffende de nationale telefoondiensten werd aangenomen op 11 augustus 2006. Een tweede werd aangenomen op 6 november 2008.

In beide werd Belgacom (vandaag Proximus) aangeduid als onderneming met een aanmerkelijke marktmacht en kreeg het een reeks verplichtingen opgelegd, desgevallend gewijzigd door één of andere marktanalyse.

Naar boven