In België zijn de bevoegdheden inzake elektronische communicatie (in ruime zin) verdeeld tussen de Federale Staat en de gemeenschappen. De gemeenschappen zijn bevoegd voor radio- en televisieomroep als “culturele aangelegenheden”. De Federale Staat is bevoegd voor de andere vormen van elektronische communicatie.

In het licht van de technologische convergentie die de elektronische-communicatiesector kenmerkt, werd op 17 november 2006 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap om de samenwerking tussen deze verschillende instanties te regelen. In bepaalde omstandigheden kunnen besluiten worden genomen op het niveau van de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (CRC), die het BIPT, de CSA, de VRM en de Medienrat verenigt.

De besluiten van de CRC zijn, geval per geval, van toepassing op het ganse nationale grondgebied of op het grondgebied van de Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige gewesten of op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Tegen elk besluit van de CRC kan beroep worden ingesteld bij het Brusselse hof van beroep. Dat houdt in dat er in sommige gevallen verschillende beroepen kunnen ingediend worden tegen verschillende besluiten van de CRC die hetzelfde voorwerp hebben.

Naar boven