De verplichting tot gescheiden boekhouding houdt in dat een verticaal geïntegreerde onderneming een resultatenrekening per markt dient aan te leggen, zodat kan worden nagegaan dat er geen sprake is van discriminatie of onrechtmatige kruissubsidiëring.

Verplichting tot gescheiden boekhouding opgelegd aan Proximus

Verplichting tot gescheiden boekhouding opgelegd aan Mobistar

15 april 2010: Besluit betreffende de nadere regels met betrekking tot de verplichting tot gescheiden boekhouding van Mobistar. In de praktijk heeft Mobistar nooit een gescheiden boekhouding moeten doorvoeren aangezien het MTR-marktanalysebesluit van 29 juni 2010 die verplichting heeft afgeschaft voor deze maatschappij.

Naar boven