Een operator is een “persoon of onderneming die een openbaar elektronische-communicatienetwerk of een voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiedienst aanbiedt” (artikel 2, 11°, van de telecomwet).

Alvorens een activiteit als operator op de Belgische markt uit te oefenen, moet men zich verplicht bij het BIPT aanmelden. Die verplichting is echter niet van toepassing op operatoren die nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten aanbieden. Hier vindt u hoe u zich moet aanmelden en welke kosten hiermee gepaard gaan. 

Afhankelijk van het soort activiteit dat u wenst op te zetten zijn nog andere kosten en bijdragen mogelijk. 

Het BIPT heeft op telecomvlak heel wat opdrachten te vervullen. Het probeert de concurrentie aan te scherpen door regulering van bepaalde markten via het nemen van marktanalysebesluiten op het vlak van breedband, omroep en mobiele of vaste telefonie. Alle marktreguleringsbesluiten omtrent telecom kunt u hier terugvinden. 

Mocht u in onderhandeling met een andere operator niet tot een overeenkomst komen, dan kan het BIPT bemiddelen. Meer informatie omtrent de rol en de bevoegdheid van het BIPT vindt u hier

Het BIPT verdedigt ook de belangen van de consumenten en verhoogt de transparantie op de markt met een aantal praktische tools. Het BIPT houdt zich in principe niet bezig met individuele klachten van eindgebruikers. Dit is de bevoegdheid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie.

Het BIPT volgt de ontwikkelingen op de telecommarkt op de voet en publiceert jaarlijks een rapport met relevante statistieken die kunnen dienen voor het opstellen van uw businessplan. 

Heeft u vragen over bepaalde algemeen-economische parameters of economische wetgeving, dan kunt u terecht bij de FOD Economie die u via deze weg kunt contacteren, of voor meer statistische gegevens bij het Belgische statistiekbureau

Deze lijst met rechten & plichten geeft een samenvattend (niet-exhaustief) overzicht van een aantal wettelijke verplichtingen waaraan operatoren moeten voldoen op het vlak van consumentenbescherming, netwerkveiligheid, nooddiensten, universele diensten enz. 

Wil u diensten aanbieden over glasvezel of zelf glasvezel uitrollen, bekijk dan zeker glasvezelinfo, de website van het BIPT met allerlei nuttige informatie (zoals uw rechten en plichten) over de glasvezeluitrol en het aanbod van glasvezel in België. 

Als u geen antwoord op uw vraag vindt, dan kunt u ons altijd contacteren via info@bipt.be.

Als u ook in andere (EU-)landen actief wil zijn als operator, dan kunt u best contact opnemen met de regulator van het land voor meer informatie. Hier vindt u een lijst van deze instanties. 
 

Naar boven