Deze rubriek betreft de lopende of toekomstige procedures voor toewijzing van gebruiksrechten.

  • De toewijzingsprocedure betreft de toewijzing van gebruiksrechten voor de 3410-3430MHz-band.

Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz

Informatiememorandum

Eerste uitnodiging voor kandidaatstelling

Tweede uitnodiging voor kandidaatstelling

Microsoft Word-versie van het Formulier voor kandidaatstelling

Vragen & antwoorden

7 juni 2024 : Geen kandidaturen na tweede oproep

Contact

BIPT – Strategische cel - Schaarse Middelen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel

This webpage is part of an EU quality network

Laatst bijgewerkt op 21/06/2024

Naar boven