Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken conform de volgende wetgeving: wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Conformiteitsniveau

Deze website is deels conform wegens de hieronder opgesomde non-conformiteiten en vrijstellingen.

Voorbereiding van de verklaring

Er werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond in een vereenvoudigde analyse.

Klik op de volgende link voor het verslag.

Niet-toegankelijke inhoud

 • Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft (H30).
 • Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren (H42).
 • Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren (H49).
 • Gebruik ID- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen (H43).
 • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren (H43, H63).
 • Zichtbaarheid van de focus (G149, G165, G195, C15, SCR31).
 • Gebruik van formulierelementen en links (H91).
 • De opties in de cookiemelding ontvangen geen focusindicator.
 • De downloadbare documenten zijn niet toegankelijk.

Voorgestelde alternatieven

 • Het BIPT traceert en repareert de technische fouten in de HTML-code; er dient een maximum opgelost te zijn tegen Q1 2024..
 • Wat de downloadbare documenten betreft, wordt tot op heden geen alternatief voorgesteld. Als u echter vragen of problemen hebt met de toegang tot dit type inhoud, kunt u een e-mail sturen naarà webmaster@bipt.be.

Vrijstellingen

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door het BIPT vervulde taken (overeenkomstig artikel 1, 4, a), van Richtlijn 2016/2102);
 • Onlinekaarten en -karteringsdiensten (overeenkomstig artikel 1, 4, d), van Richtlijn 2016/2102).

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende ombudsdienst: dien een klacht in bij de federale Ombudsman.

Verbeteringsplan

 • Het BIPT zal zich toeleggen op het rechtzetten van een maximaal aantal HTML-codefouten tegen Q1 2024.
 • Er zal worden nagedacht over manieren om toegankelijker downloadbare content te bieden.

Deze verklaring werd opgesteld op 10/11/2020.
De laatste controle van de verklaring vond plaats op 07/11/2023.

Naar boven