Sinds 15 juni 2017 mogen de telecommunicatieoperatoren niet langer roamingkosten aanrekenen aan gebruikers die zich verplaatsen binnen de landen van de Europese Unie, boven op de nationale tarieven.

Vandaag bestaan er echter drie uitzonderingen op dat principe, waaronder de afwijking die de regulator toestaat aan een operator onder bepaalde voorwaarden. Een dergelijke afwijking kan worden toegekend wanneer een aanbieder van roamingdiensten niet in staat is om alle kosten voor de verstrekking van deze diensten te dekken.

Tot 1 juli 2020 heeft Voo Mobile (dochteronderneming van de Nethys-groep) het voordeel van dat uitzonderingsstelsel genoten. Dat stelsel is door het BIPT toegestaan op 24 mei 2017, is vernieuwd op 19 mei 2018 en vervolgens op 13 juni 2019.

Geen enkele Belgische operator beschikt momenteel over een dergelijke afwijking.

Naar boven