Deze markt betreft de gespreksopbouw in het vaste openbare telefoonnetwerk. Gespreksopbouw is een dienst die, voor een operator, bestaat in de transmissie van gesprekken vanaf zijn eindklant tot aan het netwerk van een andere operator. Gespreksopbouw wordt enerzijds gebruikt voor de selectie/preselectie van een operator (CS/CPS) en anderzijds voor de oproepen naar niet-geografische nummers (bijvoorbeeld een 0900-nummer).

Huidig reguleringskader

Het besluit van 9 juli 2019 heeft de verplichtingen die eerder van toepassing waren op Proximus op de markt voor vaste-telefonietoegang opgeheven. Deze markt wordt voortaan niet langer gereguleerd.

Eerdere besluiten

Marktanalyse 2006

Het eerste besluit dat het reguleringskader vastlegt dat van toepassing is op de wholesalemarkt voor gespreksopbouw werd aangenomen op 11 augustus 2006.

Belgacom (vandaag Proximus) werd daarin aangeduid als een onderneming met een aanmerkelijke marktmacht en kreeg een reeks verplichtingen opgelegd.

Dat besluit werd aangevuld met verscheidene latere besluiten:

Vóór 2006

Voordat het stelsel van de marktanalyses werd ingevoerd, berustte het reguleringskader voor gespreksopbouw hoofdzakelijk op de besluiten en adviezen met betrekking tot het BRIO-interconnectieaanbod van Belgacom hieronder vermeld.

 

Datum Document
10 januari 2007 Mededeling met betrekking tot de addenda nrs. 6 en 7 van BRIO
7 augustus 2006 Besluit met betrekking tot de kosten voor het uitbreiden van de reikwijdte van de CSC/CPS tot de korte nummers en voor het activeren van de CPS
2 juni 2006 Besluit met betrekking tot de uitbreiding van de draagwijdte van de CSC/CPS tot de nummers 12xx, 13xx en 14xx
22 mei 2006 Besluit met betrekking tot de deactivering van CPS door de alternatieve operatoren
13 februari 2006 Besluit met betrekking tot de tarieven van BRIO 2006 voor de toegang tot de diensten met toegevoegde waarde
22 december 2005 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2006
29 augustus 2005 Besluit met betrekking tot de CPS-tarieven
11 april 2005 Besluit met betrekking tot de BRIO-tarieven voor de toegang tot de diensten met toegevoegde waarde
16 maart 2005 Besluit met betrekking tot de tarieven voor Customer-sited IC links en ATAP
7 maart 2005 Besluit met betrekking tot het tarief voor toegang tot nummer 1313 vanuit het Belgacom-netwerk
23 december 2004 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2005 (kwantitatieve aspecten)
14 december 2004 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2005 (kwalitatieve aspecten)
1 juni 2004 Besluit met betrekking tot aanpassingen aan het BRIO-aanbod van 2004 (SLA, IC links,routering van de CSC-oproepen)
11 mei 2004 Besluit met betrekking tot de diensten voor toegang tot nummers van diensten met een toegevoegde waarde
17 februari 2004 Besluit met betrekking tot de toegankelijkheid van 070-nummers vanuit het buitenland
16 december 2003 Besluit met betrekking tot het BRIO-aanbod 2004
12 december 2002 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2003
14 november 2002 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2003 (kwalitatieve aspecten)
4 juni 2002 Advies met betrekking tot de aanpassingen in het BRIO-aanbod 2002
18 februari 2002 Aanwijzing van de operator met een sterke machtspositie (interconnectie en mobiele netwerken)
14 november 2001 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2002
2 februari 2001 Aanwijzing van de operatoren met een sterke machtspositie op de interconnectiemarkt
14 november 2000 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2001
28 december 1999 Advies met betrekking tot het BRIO-aanbod 2000

Naar boven