Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaraan Belgacom moet voldoen bij de toepassing van zijn kostentoerekeningssysteem. Die voorwaarden hebben betrekking op de algemene principes, de kwaliteit van de informatie, de toerekenings- en evaluatieregels, de documentatie, de beschrijving en de controle van het kostentoerekeningssysteem, alsook op de na te leven termijnen.

Diezelfde dag heeft het BIPT een aantal gerichte wijzigingen aangebracht in verschillende marktanalysebesluiten, in het bijzonder wat betreft de verplichting om een kostentoerekeningssysteem in te stellen.

Naar boven