In 2021 werden twee joint ventures opgericht door Proximus met enerzijds EQT Infrastructure en met anderzijds Eurofiber. Onder de naam Fiberklaar en Unifiber hebben die twee ondernemingen tot doel om een passief punt-tot-punt-FTTH-netwerk uit te rollen, respectievelijk in het noorden en in het zuiden van het land, en om passieve toegang tot dat netwerk aan te bieden.

De besluiten in dit deel werden aangenomen als aanvulling op de marktanalyses om de verplichtingen van Fiberklaar en van Unifiber inzake ontbundeling van het glasvezelaansluitnetwerk nader te bepalen. 

Besluiten in verband met de marktanalyse van 29 juni 2018

Op de markt voor lokale toegang werd Proximus aangeduid als een onderneming met een sterke machtspositie. De verplichtingen inzake toegang, transparantie, niet-discriminatie en prijscontrole waaraan het onderworpen is, zijn ook van toepassing op de twee joint ventures Fiberklaar en Unifiber als dochtermaatschappijen die Proximus samen met respectievelijk EQT Infrastructure en Eurofiber controleert.

De volgende besluiten werden aangenomen of worden momenteel aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 29 juni 2018:

In 2021 is het BIPT begonnen met de herziening van die marktanalyse.

In juli 2022 heeft het BIPT een evaluatie uitgevoerd van de evolutie van de breedband- en omroepmarkten sinds 2018.

Naar boven