Deze markt betreft de wholesaleverkoop voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken. De toegang en de gespreksopbouw stellen virtuele operatoren (MVNO’s) in staat om het netwerk van mobiele operatoren te gebruiken. Toegang en gespreksopbouw worden doorgaans samen verstrekt door mobiele operatoren, waardoor kan worden gesteld  dat ze deel uitmaken van dezelfde markt.

Huidig reguleringskader

Het besluit van 2 mei 2007 stelt vast dat deze markt daadwerkelijk concurrerend is en niet hoeft te worden gereguleerd.

Datum Document
31 oktober 2006 Sectorraadpleging
17 januari 2007 Samenvatting van de raadpleging
26 februari 2007 Advies van de Mededingingsautoriteit
21 maart 2007 Reactie van het BIPT op het advies van de Mededingingsautoriteit
23 april 2007 Advies van de Europese Commissie
2 mei 2007 Besluit van het BIPT

Naar boven