Een operator die zijn gebruiksrechten wenst over te dragen of te verhuren, kan daartoe een aanvraag indienen bij het BIPT.

Dit deel omvat de BIPT-besluiten omtrent de verzoeken om overdracht of verhuur van gebruiksrechten, alsook de informatie in verband met de overdracht, de verhuur of de stopzetting van het contract voor tijdelijke overdracht of verhuur.

Naar boven