Universele postdienst

De universele postdienst omvat zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaat uit:

  • het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postzendingen tot 2 kg;
  • het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten, aangeboden tegen enkelstuktarief tot 10 kg;
  • de distributie van de postpakketten aangeboden tegen enkelstuktarief en ontvangen vanuit andere lidstaten tot 20 kg;
  • de diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde.

Niet-geadresseerde zendingen worden niet beschouwd als een postzending. Ondernemingen die bijvoorbeeld ongeadresseerde reclame bezorgen zijn dan ook niet onderhevig aan de postale regelgeving.

Documenten

Niet-universele postdiensten

Geadresseerde zendingen die buiten de gewichtsgrenzen van de universele dienst vallen (2 kg voor brieven, geadresseerde reclame, kranten en tijdschriften – 10 kg voor postpakketten en 20 kg voor pakjes afkomstig uit andere lidstaten) worden beschouwd als niet-universele postzendingen.

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten, valt de distributie van grote hoeveelheden pakjes (“bulk parcels”) buiten de universele dienst.

Ongeacht het gewicht van de zendingen, vallen postdiensten en postzendingen met toegevoegde waarde, zoals snelpostdiensten, eveneens buiten de universele dienst.

Aanwijzing van de aanbieder van de universele dienst

Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Sinds 1 januari 2019 blijft bpost de universele dienst verlenen op basis van beheerscontracten die met de Staat zijn gesloten voor opeenvolgende periodes van vijf jaar.
Het tweede beheerscontract waarin bpost als aanbieder van de universele dienst wordt aangewezen, is van toepassing van 1 januari 2024 tot 31 december 2028.

Dit betekent dat bpost verplicht is op het gehele Koninkrijk de universele postdienst te garanderen aan een welbepaalde kwaliteit en tegen een betaalbare prijs.

Ook andere ondernemingen mogen universele postdiensten aanbieden, maar voor de distributie van – al dan niet aangetekende - brievenpost binnen de universele dienst moet wel vooraf een vergunning verkregen worden bij het BIPT.

Documenten

Naar boven