In dit besluit wordt vastgesteld dat Proximus en verscheidene andere operatoren een aanmerkelijke marktmacht blijven houden op de markt voor vast-gespreksafgifte en wordt hun bijgevolg een reeks verplichtingen opgelegd.

Op 21 januari 2019 heeft 3STARSNET een vordering tot nietigverklaring ingediend tegen dit besluit. Het Brusselse hof van beroep heeft dit verworpen op 12 juni 2019.

Op 1 september 2020 werd dit besluit betreffende de markt van de vaste gespreksafgifte aangevuld door een besluit betreffende het referentieaanbod voor IP-interconnectie van Proximus (PRIO).

3STARSNET ging vervolgens in beroep bij het Hof van Cassatie, dat zijn verzoek op 21 januari 2021 verwierp

Naar boven