In het kader van het besluit van 26 mei 2017, heeft het BIPT de markt voor gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken onderzocht. 8 operatoren (Join Experience, Lycamobile, Orange Belgium, Proximus, Telenet, Telenet Group, Vectone Mobile en Voxbone) werden als onderneming met een sterke machtspositie aangemeld. De voornaamste verplichting bestond in het opleggen van een lager MTR-tarief (mobile termination rate).

Naar boven