Dit besluit betreft de tarifaire aspecten van het referentieaanbod BROTSoLL van Belgacom.

Op 14 november 2008 heeft Belgacom tegen dit besluit beroep ingesteld waarbij enerzijds verzocht werd het te vernietigen, en anderzijds de inwerkingtreding ervan uit te stellen in afwachting van het resultaat van het beroep dat het had ingesteld tegen de marktanalyse van 17 januari 2007.

In een tussenarrest van 23 september 2008 heeft het hof van beroep van Brussel het verzoek om uitstel vanwege Belgacom verworpen. De vordering tot nietigverklaring is daarentegen gevoegd bij het hoofdberoep dat ingesteld was tegen de marktanalyse van 17 januari 2007. Die laaste werd vernietigd door het hof van beroep op 15 oktober 2009 alvorens hersteld te worden op 14 oktober 2010 door een vernieuwingsbesluit dat op die dag is aangenomen door het BIPT.

Naar boven