De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan de eisen voldoen.

Door de CE-markering aan te brengen en door de EUconformiteitsverklaring toe te voegen verklaart de fabrikant dat zijn toestel voldoet aan alle eisen die op zijn product toepasselijk zijn.

Handelaars, importeurs of distributeurs moeten nagaan:

  • de CE-markering op de verpakking
  • de CE-markering op het product
  • de aanwezigheid van de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant of de vermelding van een internetlink om die te vinden.

Naar boven