Er werd besloten om verder te werken in werkgroepen in samenwerking met belanghebbende partijen.

Er werd een document opgesteld waarin de werkwijze, de doelstellingen en de deliverables worden samengevat.

Dit document is bijgevoegd in bijlage aan deze revisie.

Naar boven