Voor deze zevende editie is de nationale prijsvergelijking gebaseerd op de methode van de “gezinsprofielen”.

Die methode vertrekt vanuit de behoeften van de consumenten die zullen worden geïllustreerd aan de hand van een tiental gezinnen met voldoende uiteenlopende profielen om een breed en gevarieerd beeld te schetsen van de markt.  

De logica erachter kijkt naar de minimale uitgaven die een goed geïnformeerde consument moet dragen om te voorzien in zijn telecombehoeften waarbij de verschillende soorten van oplossingen die de Belgische particuliere markt biedt, worden voorgesteld.

De telecomoplossingen waarmee rekening wordt gehouden om te beantwoorden aan de behoeften in verband met elk profiel, kunnen de volgende vormen aannemen:

  • een dienst die als standalone te koop wordt aangeboden (postpaid mobiel of internet only);
  • een commercieel pack met verschillende diensten (2P, 3P, 4P) met een (of meerdere) mobiel(e) abonnement(en);
  • een postpaid mobiele dienst van operator A gekoppeld aan een pack dat te koop wordt aangeboden door dezelfde operator A of door een operator B (= “gemengde” oplossing).

De maandelijkse kosten van de plannen omvatten de abonnementskosten, maar ook de kosten van de opties en/of de kosten die niet binnen het forfait vallen, alsook de activerings- en/of installatiekosten die over een periode van 3 jaar afgeschreven worden.

In deze 7e studie is er geen rekening gehouden met promoties, die van nature tijdelijk zijn

Naar boven