Het eerste doel van deze raadpleging is om een nieuwe stand van zaken op te maken van de problematiek van de IPv4-IPv6-overgang.

Op de tweede plaats en om een eventuele aanpassing van de in 2012 opgestelde gedragscode mogelijk te maken, moet het BIPT inlichtingen inwinnen over de voorraad beschikbare IPv4-adressen en de huidige voorwaarden van het gebruik van IPv4/CGN nagaan, dit alles om na te gaan of de gedragscode strookt met de realiteit en met de naleving ervan.

Deze raadpleging zal helpen om ondersteuning te geven aan een verzoek van de vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda, Telecom en Post gericht aan de FOD Economie om een enquête te houden over eventuele technische belemmeringen voor de uitrol van IPv6 op het mobiele internet.

Antwoordtermijn: tot 15 november 2016.

Aanspreekpunt: Philippe Faccinetto (tel. 02 226 87 04).

Antwoordadres per e-mail: consultation.sg@bipt.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden met vermelding van de referentie “CONSULT-2016-D2 ” in het onderwerp.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. 

Naar boven