Dit besluit behandelt een aanvraag van Citymesh Integrator N.V. betreffende een uitbreiding van gebruiksrechten in de EEZ.

Tegelijkertijd worden de voorlopige voorwaarden in overeenstemming gebracht met het recente koninklijk besluit.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 28 juni 2024
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met referentie “CONSULT-2024-B6“
  • Aanspreekpunt: Gino Ducheyne (02 22 68 818)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
  • Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben. 

Naar boven