Tot en met 22 april 2014 wordt een ontwerp van richtsnoeren van het BIPT betreffende de invulling van de wettelijke term "abonnee die beschikt over maximum 5 nummers" voor publieke consultatie voorgelegd.

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen

Mail naar: consult09@bipt.be

Referentie: consult-2014-D9

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven