Dit besluit heeft tot doel de zaken te verduidelijken inzake de verplichting die op de verstrekkers van elektronische-communicatiediensten, geval van mobiele operatoren, rust om op hun website vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit te publiceren. De antwoordtermijn loopt tot 29 februari 2008.

Naar boven