Het BIPT heeft op 13 december 2019 een besluit aangenomen betreffende de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang. 

In dat besluit worden verschillende verplichtingen opgelegd aan Proximus, waaronder de transparantieverplichting. 

Deze transparantieverplichting omvat het publiceren van een referentieaanbod, een document waarin de informatie, tarieven en technische specificaties van het gereguleerde wholesaleaanbod worden beschreven. 

In opvolging van dit besluit bezorgde Proximus het BIPT een update van de referentieaanbieding voor actieve hoogwaardige toegang, zijnde de BROTSoLL-referentieaanbieding of “Proximus Reference Offer for Terminating Segments of Leased Lines”.

Na enkele aanvullingen gevraagd door het BIPT, werd dit referentieaanbod tijdens een informele preconsultatie voorgelegd aan de sector. 

Op basis van de geformuleerde commentaren werden enkele bepalingen in dit referentieaanbod verder onderzocht. Het huidige ontwerpbesluit bespreekt deze aspecten, en wordt nu voorgelegd voor publieke raadpleging. 

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen:

  • Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2021-A6).
  • Antwoordtermijn: tot 28 april 2021. Verlengd tot 10 mei 2021.
  • Aanspreekpunt: Laurence Hoflack (+32 2 226 87 81)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.
  • Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.
  • Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
  • Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben 
     

Naar boven