Bijgevoegde verslagen geven een overzicht van de controle op de naleving van de artikelen 122 en 123, WEC.

Doel van deze controle was om een duidelijker beeld te krijgen van wat er ter zake in de sector gebeurt en op geïnformeerde wijze verdere stappen overwegen. Bij het onderzoek werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de antwoorden die de operatoren gaven op de bevraging die hen in april 2014 werd bezorgd en van door hen gepubliceerde documenten, d.i. vooral algemene voorwaarden en bijkomend andere contractsformulieren. In het onderzoek werd vastgesteld dat zowel de transparantie vanwege de operatoren als de manier waarop deze operatoren omspringen met de toestemming van hun abonnees, te wensen over laat. Veel voorkomende tekortkomingen zijn onduidelijkheid over de te verwerken gegevens en over wat de verwerking inhoudt, toestemming voor verwerking wordt de facto niet gevraagd maar wel verondersteld, de mogelijkheid om de toestemming in te trekken is niet altijd duidelijk en de contracten met derden bieden te weinig garanties op een wetsconforme verwerking van de communicatiegegevens.

Naar boven