Proximus en haar joint-ventures Fiberklaar en Unifiber zijn volop bezig met de uitrol van glasvezel. Op de plaatsen waar glasvezel uitgerold is, is het kopernetwerk overbodig en Proximus heeft aangegeven dat ze dit dan ook wenst af te schakelen. De eerste afschakelingen zijn eind 2022 reeds uitgevoerd.

De afschakeling van het kopernetwerk (ook wel “copper switch-off” of “copper outphasing” genoemd) heeft zijn gevolgen voor de alternatieve operatoren die momenteel van het kopernetwerk gebruik maken.Via deze Mededeling wenst het BIPT het proces van de afschakeling te faciliteren. In deze Mededeling worden de belangrijkste punten meegedeeld inzake het afschakelingsproces van het kopernetwerk, de beschikbare alternatieve wholesale services, de communicatie naar zowel de alternatieve operatoren als de eindklanten en de verschillende migratiekosten. Het is immers belangrijk om een consistente aanpak te definiëren om voor zowel de alternatieve operatoren als voor hun eindgebruikers duidelijk te maken hoe het uitfaseren van het kopernetwerk verloopt en welke impact dit op hen heeft.
 

Naar boven