Het BIPT maakt de balans op van het afgelopen werkjaar in het jaarverslag 2019. 

2019 was niet enkel het jaar waarin het logo en de website van het BIPT een transformatie onderging. 

Het jaarverslag wijst tevens op de ontwikkelingen in de door het BIPT gereguleerde sectoren die de regulator voor nieuwe uitdagingen plaatsen. 

Het verzekeren van veilige en betrouwbare netwerken en diensten, zowel in de post-als in de telecomsector, nam een prominente plaats in in de activiteiten van het BIPT in 2019. 

Het belang daarvan werd onbetwistbaar aangetoond tijdens de Covid-19 pandemie. Terzelfdertijd werd ook duidelijk hoe connectiviteit het sociaal en economisch leven voortdrijft. 

De spectrum-werkzaamheden, o.a. voor de uitwerking van de multibandveiling en de verlenging van de mobiele vergunningen, kaderen in de doelstelling om connectiviteit en hogesnelheidsnetwerken te bevorderen. 

Met het afsluiten van de marktanalyse in 2019 boogde het BIPT de dynamiek op de markt aan te zwengelen via wholesale regulering terwijl parellel hiermee gewerkt werd aan kwalitatieve voorlichting en “consumer empowerment” om de concurrentie op retail niveau te stimuleren.

Naar boven