De fiche vermeldt het wettelijke kader dat de gerechtelijke autoriteiten machtigt om van een operator gegevens te ontvangen die worden bewaard krachtens de artikelen 122, 123, 126, 126/1, 126/3 en 127 van de wet betreffende de elektronische communicatie.

Deze fiche is opgesteld door vertegenwoordigers van deze autoriteiten.

Het BIPT is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze fiche.

Naar boven