Vandaag verscheen in het Belgisch Staatblad een koninklijk besluit dat internationale oproepen met Belgische nummer naar Belgische nummers, behoudens uitzonderingen, blokkeert.

Dit koninklijk besluit is voor het BIPT een belangrijk wapen in de strijd tegen “spoofing”, een wijdverbreide techniek van telefoonfraude.

Naar boven