Het BIPT aanvaardt dat omzetcijfer en het percentage om de boete te berekenen in dit geval confidentieel zijn. Voor de overige elementen van het besluit ziet het BIPT niet in en geeft EDPnet ook niet aan in welke zin deze beschouwd kunnen worden als confidentieel, d.w.z. als ondernemings- en fabricagegegevens die essentieel zijn voor EDPnet.

Naar boven