In dit besluit verwerpt het BIPT het verzoek van Telenet om andere passages van het besluit van 29 november 2011 tot het opleggen van een administratieve boete aan Telenet die reeds in het aangenomen besluit aangeduid werden met “[vertrouwelijk …]” bijkomend als vertrouwelijk te beschouwen en te schrappen uit de niet-vertrouwelijke versie van dat besluit ten behoeve van de minister en de website. Dit besluit werd genomen op grond van artikel 23, §3, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven