Dit besluit heeft tot doel, wat de operatoren van mobiele telefonie betreft, om de verplichtingen te verduidelijken die op de verstrekkers van elektronische-communicatiediensten rusten om op hun website vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit te publiceren. Dit besluit vormt een aanvulling op het reeds genomen besluit met betrekking tot de operatoren voor vaste telefonie en breedbandinternettoegang.

Naar boven