Dit besluit heeft tot doel de zaken te verduidelijken inzake de verplichting die op de verstrekkers van elektronische-communicatiediensten rust om op hun website vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de kwaliteit te publiceren.

Naar boven