Het BIPT beslist EDPnet een administratieve boete op te leggen omdat deze operator in een aantal gevallen klanten verhindert om hun contract op te zeggen op het ogenblik dat zij dat wensen en een opzegvergoeding factureert.

Naar boven