Dit besluit is er dus op gericht de manier te regelen waarop de operatoren aan de consumenten inlichtingen moeten verstrekken over hun gebruikspatroon opdat deze aanwijzingen kunnen worden ingevoerd in het tariefvergelijkingsprogramma.

Naar boven