Dit besluit heeft tot doel verduidelijking te brengen over de verplichting tot publicatie door de operatoren van vergelijkbare, geschikte en bijgewerkte informatie inzake de toegang tot hun netwerken en hun diensten alsook inzake het gebruik van die netwerken en die diensten. Dit besluit wordt genomen met het oog op de rechtstreekse toepassing van de eerste paragraaf van artikel 111 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Naar boven