Het doel van dit besluit is om het BIPT de mogelijkheid te bieden om een aangepaste en bijgewerkte pricesqueezetest te publiceren die het in staat moet stellen om, op basis van de marktanalyses die een verbod op price squeeze opleggen, tests uit te voeren. Om het voormelde doel te verwezenlijken, dient het besluit van de Raad van het BIPT van 11 juli 2007 tot vaststelling van de richtsnoeren met betrekking tot de beoordeling van price squeeze te worden opgeheven.

Naar boven