Op 10 februari 2022 heeft het BIPT een advies aangenomen betreffende sommige bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten, overeenkomstig artikel 6, § 2, en artikelen 7 en 13 van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt bepalingen die momenteel over drie koninklijke besluiten verspreid zijn, te bundelen en herstructureren binnen eenzelfde geheel van regels, waarbij de huidige teksten worden aangepast aan de juridische en technologische ontwikkelingen van de postmarkt.

Dit advies wordt verstrekt overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven