Om een duidelijk beeld te krijgen van de vraagzijde van de belgische postmarkt verricht het BIPT driejaarlijks een uitgebreide consumentenstudie.

In 2020 heeft het BIPT IPSOS aangewezen om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve studie uit te voeren, welke geïntegreerd zijn in dit studierapport. 

Naar boven